Писмене провера знања – први класификациони период