Ученици IIIе3 одељења, образовни профили Техничар мехатронике, Никола Цвијовић и Андрија Лончаревић, са ментором – наставником Момиром Бабићем, учествовали су на ,,Пројектној недељи“ у Техничкој школи „Иван Сарић“ у Суботици од 13. 5. до 15. 5. 2024. године. ,,Прojeктнa нeдeљa“ je мaнифeстaциja кoja aфирмишe и прoмoвишe крeaтивнoст и инвeнтивнoст учeникa у нajширeм смислу. Такмичење је реализовано у више категорија, а наши ученици су се представили у категорији гостујућих школа (срењих и основних) где је представљено више школа из земље и иностранства (Мађарска и Хрватска). Својим радом ,,Уређај за мерење растојања и угла применом микроконтролера“, наши ученици су освојили четврто место. Браво!