Бравар – заваривач

У току свог трогодишњег школовања ученици стичу знања и вештине израде делова и монтирање металних конструкција, процесне опреме и заваривање.

Овај образовни профил оспособљава ученике за: израду делова металних конструкција механичком обрадом, спајање делова металних конструкција, контролу квалитета браварских радова према прописима и нормативима, заваривање и спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контролу квалитета рада при заваривању.
Ученици током прве године стичу практична знања у школској радионици један дан недељно. У другој години практична настава се одвија два дана недељно, а у трећој години три дана недељно у компанији која сарађује са школом.
Комбиновањем знања које стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у компанији, ученици се на прави начин оспособљављају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.

ГДЕ МОГУ ДА СЕ ЗАПОСЛЕ?

У компанијама за обраду метала, самосталне радионице, израда, монтажа и уградња металних конструкција.
Moгу наставити школовање на високим школама струковних студија.

Предмети I II III
Српски језик и књижевност 3 2 2
Страни језик 2 2 1
Физичко васпитање 2 2 2
Математика 2 2 1
Историја 2    
Рачунарство и информатика 2    
Географија 1    
Еколигија и заштита животне средине   1  
Социологија са правима грађана     1
Техничко цртање 3    
Машински материјали 2    
Техничка механика 2    
Машински елементи   3  
Техничка физика   2  
Технологија браварских радова 3    
Основе браварских радова 6    
Технологија металних конструкција и процесне опреме   3  
Металне конструкције и процесна опрема   12  
Технологија заварених конструкција     3
Заварене конструкције     18
Предузетништво     2
Изборни предмети према програму образовног профила   2 2
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1