Техничка школа из Ужица је део пројекта “Превазилажење дигиталног јаза развојем ИКТ вештина младих људи у Србији“ ( Bridging the Digital Gap with Growing ICT Skills of Young People in Serbia).

Основна идеја пројекта је да се кроз едукацију средњошколских наставника и омогућавање приступа средњим школама материјалима и глобалном систему Cisco академија, обезбеди могућност за развој ИКТ вештина младих људи у Србији, што треба да доведе до лакшег превазилажења дигиталног јаза и допринесе бољем запошљавању.

Пројектом је укључено 50 средњих школа у систем Cisco академија и 100 наставника је прошло обуку за IT Essentials курс инструкторе. Учешће у пројекту за одабране школе је бесплатно и омогућава школама укључење у глобални систем Cisco академија , подршку за коришћење „My NetAcad“ портала, приступ материјалима и тестовима, коришћење виртуелних алатки за учење (Virtual Learning Tools) и симулатора мрежног окружења (Cisco Packet Tracer).