ECDL – European Computer Driving Licence, односно, Европска комјутерска возачка дозвола, је међународно признат сертификат о познавању рада на рачунару.

Техничка школа у Ужицу има ECDL лиценцу Тест центра.

Ученици који из предмета рачунарство и информатика имају оцене 4 или 5 могу у формираним ECDL центрима школа да добију одговарајући Start или Core сертификат без накнадних полагања испита.

Поседовање ECDL сертификата омогућава предност приликом запошљавања и напредовања у каријери, у земљи и у иностранству.

Више о ECDL-у можете погледати на званичном сајту:

ECDL у образовном систему Србије