Јавна набавка електричне енергије бр. 1/2020

3. фебруара 2020.|0 Comments

Позив за подношење понуда ЈНМВ1/2020 Конкурсна документација ЈНМВ 1/2020 Одлука о додели уговора ЈНМВ 1/2020. Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци мале вредности [...]

JN 1/2018

29. јануара 2018.|0 Comments

Техничка школа Ужицу објављује позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности. Предмет јавне набавке је набавка добара- електрична енергија за потпуно снадбевање. У прилогу се налази: [...]