Контакт

Aдреса школе:
Трг Светог Саве 34
31102 Ужице

ПАК500937

Матични број: 07156758
ПИБ: 101503670

Подаци о школи

Потврда о извршеној регистрацији

Лице задужено за заштиту података о личности:

Јелена Павловић

mail: jelena@tehnickaue.edu.rs

телефон: +381 31 512 596

Телефон /факс (централа):

+381 31 512 596
+381 31 512 597
+381 31 513 994

e – mail: tehnickaue@mts.rs 

Kако нас пронаћи

                                   Увећана МАПА