Aдреса школе:
Трг Светог Саве 34
31102 Ужице

ПАК500937

телефон: +381 31 512 596

Телефон /факс (централа):

+381 31 512 596
+381 31 512 597
+381 31 513 994

e – mail: tehnickaue@mts.rs

Текући рачун: 840-1144660-45
Контак лице: Ђулка Арсенијевић

Матични број: 07156758
ПИБ: 101503670
Шифра Делатности: 8532

Потврда о извршеној регистрацији
Техничка школа Ужице НИЈЕ у систему ПДВ-а

Kако нас пронаћи

Погледајте званичну facebook страницу школе

Погледајте званичну instagram страницу школе

Техничка школа Ужице

Драган Туцаковић,
дипломирани инжењер металургије

Директор

e-mail: direktor@tehnickaue.edu.rs
Телефон: 513 492

Јелена Павловић,
дипломирани психолог

Помоћник директора

Звонислав Поповић,
дипломирани машински инжењер

Помоћник директора

e-mail: zvonko@tehnickaue.edu.rs
Твитер: @zvonislav
Блог: РroEmodeliranje

Оливера Поњавић,
дипломирани машински инжењер

Организатор практичне наставе

Психолошко – педагошка служба
Радно време 8 – 19 часова
pps@tehnickaue.edu.rs

Маријана Симовић Алексић,
дипломирани психолог

Ружица Страњаковић,
дипломирани педагог

Марија Суботић,
дипломирани психолог

Секретаријат

Секретар

Снежана Матић,

дипломирани правник

Тел. 031 512 596

Марија Трифуновић,
административни радник

Тел. 031 512 596, 512 597, 513 994

Ђулка Арсенијевић,
економиста

Рачуноводство

Шеф рачуноводства

Милица Мурић,
дипломирани економиста

Тел. 031 512 597

Јелена Димитријевић
финансијско рачуноводство

Корисни линкови

Министарство просвете Републике Србије

Машински Факултет Београд

Аутодеск