Оператер за израду намештаја

Ово је дефицитарно занимање, које се раније није школовало на подручју Златиборског округа.

ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА СУ:
– За којима постоји реална потреба привреде за запошљавањем, односно, за која су се компаније обраћале Националној служби за запошљавање.
– Не школују се у дужем временском периоду.
– Не постоје кадрови на евиденцији незапослених лица.

Образовни профил Оператер за израду намештаја је настао по иновативном моделу образовања, кроз приватно-јавно партнерство компанија и школе и то на иницијативу компанија, а све у циљу решавања проблема недостатка кадрова.

Иновативност се огледа у томе што су компаније учествовале у креирању наставних планова и програма стручних предмета и оне обезбеђују реализацију практичне наставе у својим погонима (у првом разреду два дана, а у другом и трећем разреду три дана седмично). На тај начин оне преузимају велики део одговорности за исходе учења.

У прва два разреда ученици стичу вештине и знања за израду намештаја, а у трећем разреду се опредељују за једну од три изборне технологије, тако да постоје три излаза: столар, тапетар и лакирер.
Сви који успешно заврше образовање могу очекивати запослење у једној од ових компанија или наставити даље образовање на високим школама струковних студија.

Јавности је на конференцији у компанији Атлас представљен пројекат који ће запослити 500 људи, жена и младих у сектору производње намештаја кроз активно учешће приватног сектора у процесу образовања

Предмети I II III
Српски језик и књижевност 3 2 2
Страни језик 2 2 2
Социологија са правима грађана 1
Историја 2
Физичко васпитање 2 2 2
Математика 2 2 1
Рачунарство и информатика 2
Географија 1
Екологија и заштита животне средине 1
Физика 2
Техничко цртање 3
Својства материјала 3
Организација рада 1 1
Израда намештаја 12 18 12
Конструкција намештаја 3 3
Рачунарска графика и рад са ЦНЦ машинама 2 2
Предузетништво 2
Изборна технологија 6
Изборни предмет према програму обрaзовног профила 1 1
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1