Оператер за прераду метала

Ово је образовни профил израђен по иновативном моделу образовања, усмерен на школовање кадрова потребних Импол Севалу ваљаоници алуминијума из Севојна и Ваљаоници бакра у Севојну.
У току трогодишњег школовања, Оператер за прераду метала стиче потребна знања из прераде метала:
топљењем и ливењем
ваљањем
пресовањем и извлачењем

У току трогодишњег школовања, Оператер за прераду метала стиче потребна знања из прераде метала:
• топљењем и ливењем
• ваљањем
• пресовањем и извлачењем
Оператер за прераду метала је образовни профил настао на иницијативу Ваљаонице бакра и Импол Севала у Севојну. Потреба за овим образовним профилом је настала због проблема недостатка кадрова, а оба друштва планирају да у наредних 3-5 година запoсле 70-80 радника за непосредан рад у производњи. Захваљујући савременим технологијама сам производни процес је унапређен, па су услови за рад у производним погонима знатно побољшани.
Ученици ће реализовати практичну наставу у погонима ова два друштва и то у првом разреду један дан недељно, у другом разреду два дана, а у трећем разреду три дана недељно.
У прва два разреда ученици стичу знања и вештине везане за све наведене технологије прераде метала, а у трећем разреду се опредељују за једну од понуђене три изборне технологије прераде и реализују изборну практичну наставу у складу са изабраном изборном технологијом. Овај образовни профил обезбеђује три излаза након завршетка школовања: ливац, ваљаоничар и извлачилац.

ПОСАО
У компанијама за прераду метала.
ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ:
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Oбразовањем у Техничкој школи до
радног односа у Ваљаоници

Средином септембра 2020. године, наш велики партнер у имплементацији дуалног образовања, ваљаоница алуминијума „Импол Севал” је започела са реализацијом државног програма „Моја прва плата”. Програм има за циљ запошљавање лица која су завршила своја средња или висока образовања и траже прве послове. Тако су бивши ученици наше школе, генерација која је завршила своје трогодишње образовање према иновативном моделу – Оператер за прераду метала, 2020.године у јуну, добили прилику за пријаву и прво запослење по овом програму.
Бивши ученици 3т одељења који су добили прилику за учешће у програму и своју „прву плату” су: Мишо Зарић, Никола Милићевић, Драгиша Марић, Михајло Бугариновић, Младен Томоњић, и Огњен Цонић.
Поред овог програма, још шест наших ученика добило је шансу да остане у пробном радном односу у овој фирми, како би у будућности своја знања и квалификације стечене образовањем и практичним радом могли управо овде и исказати.

Предмети I II III
Српски језик и књижевност 3 2 2
Страни језик 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2
Математика 2 2 1
Историја 2
Музичка култура 1
Рачунарство и информатика 2
Географија 1
Екологија и заштита животне средине 1
Социологија са правима грађана 1
Општа и неорганска хемија 2
Техничко цртање са машинским елементима 2
Техничка физика 2
Својства материјала 3
Машине и уређаји у металургији 2
Мерни инструменти са аутоматском контролом 2
Основи квалитета 2
Технологија прераде метала 2 2
Изборна технологија** 2
Практична настава 6 12
Изборна практична настава*** 18
Предузетништво 2
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1
Изборни предмети**** 1 1