ORACLE је светски лидер у области база података, информационих система  и Java програмских решења. Компанија остварује и сарадњу са образовним установама, обезбеђујући при том сопствене ресурсе и експертизу, а све у циљу едуковања младих стручњака из области информационо комуникационих технологија.

Техничка школа је од 2016. године члан ORACLE Академије (Oracle Academy). Наши ученици могу бесплатно слушати програме:

1. Database Design and Programming with SQL

2. Database Programming with PL/SQL

3. Java Fundamentals

4. Java Programming

Ови курсеви отварају могућности за даље усавршавање из области програмирања и коришћења релационих база података.

После одслушаног курса, ученици су оспособљени за полагање тестова у оквиру наведених области.

Више информација о курсевима компаније ORACLE