Пројекти који се реализују у школи

Пројекат државне матуре

Представљање правилника о стручној матури и завршном испиту и одговарајућих стручних упутстава; Дефинисање образовних профила и ученика за учешће у пробним испитима; Дефинисање активности, процедура и израда докумената на нивоу школе; Обука директора, наставника и представника послодаваца; Спровођење пробних испита у дефинисаним роковима и на договорен начин; Анализа спроведених пробних испита, корекција уочених недостатак а и израда извештаја.

Квалитетно образовање за све

Пројекат има за циљ да промовише квалитетно образовање пружањем подршке школама, њиховој локалној заједници у њиховим напорима у погледу борбе за, уклањања предрасуда и дискриминаторних приступа осетљивим групама, као и превенцији насиља у школама. Пројекат ће користити Оквир компетенција за демократску културу Савета Европе за систематску подршку на два нивоа – школском, укључујући локалне заједнице као и на нивоу образовних политика. Пројекат траје 36 месеци, а реализује се у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја кроз активности које обухватају ширу групу релевантних учесника, укључујући и Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Универзитет у Београду, истраживачке институте, изабране школе, локалне заједнице, медије, невладине организације, стручњаке, академске, као и међународне организације/донаторе у Србији. Приступ пројекта је систематска подршка на два нивоа – школском, укључујући локалне заједнице као и на нивоу образовних политика.

Период од 2002. године обележен је учешћем школе у различитим пројектима, интензивним сређивањем и опремањем школе, увођењем нових образовних профила, али и континуираним усавршавањем наставника за савремени начин рада у настави.

Школа је 2003. године ушла у прву фазу Реформе средњег стручног образовања у оквиру које је, кроз CARDS I, Европска унија преко Европске агенције за реконструкцију и развој финансирала реконструкцију школске зграде, савремена наставна средства и опрему за огледни образовни профил оператер машинске обраде, али и обуке за савремени начин рада у школи. Интерни и екстерни носиоци промена су, поред директора, прошли низ семинара који су помогли запосленима да почну са применом нових начина рада у образовно – васпитној пракси.

Августа 2006. године Школа је ушла у другу фазу Програма реформе средњег стручног образовања као једна од четири школе у Србији у којој је Европска агенција за реконструкцију финансирала увођење новог образовног профила у сектору информационо – комуникационе технологије, електротехничар  телекомуникација. Укупно 22 школе у Србији биле су обухваћене другом фазом Програма реформе средњег стручног образовања, а међу њима свега пет школа које су биле и у првој фази Реформе. Програм је успешно окончан маја 2008. године, а осим опреме, наставници су прошли низ обука које треба да им помогну да у настави примене савремене облике рада, а у циљу стицања функционалних знања ученика и њиховог лакшег укључивања у рад након средње школе;  седмочлана делегација школе је октобра 2007. године била у студијској посети школи у Хановеру.

Од 2009. до 2013. године школа је учествовала у пројекту «Регионални центри компетенције РЕЦЕКО – Србија», заједно са 12 средњих стручних школа под покровитељаством  ГИЗ-а.  Од марта 2010. године до марта 2013. године школа је  била укључена у пројекат „Модернизација система средњег стручног образовања“ који је реализовало  Министарство просвете уз техничку и финансијску подршку Европске уније (ИПА 2007), као наставак Програма реформе средњег стручног образовања, чије су три фазе реализоване током претходних шест година. У овај пројекат, укључене биле су као наше партнерске школе Економска школа из Ужица и Пољопривредна школа са домом ученика „Љубо Мићић“ из Пожеге.

Школа је дужи низ година учествовала у пројектима Ужичког центра за права детета који школи омогућавају развој у правцу  интеркултуралности, поштовања права детета и ученика, развоју омладинског активизма и који воде ученике школе у свет, а свет доводе у нашу школу.

У претходном периоду у школи су реализовани различити пројекти а истичемо  пројекат који је реализован у сарадњи са Регионалном агенцијом за економски развој и предузетништво Пчињског округа VEEDA DOO Врање, који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC) и циљу усавршавања и прилагођавања знања и вештина постојећих и будућих запослених и менаџмента у сектору дрвне индустрије савременим тржишним захтевима и условима пословања приватног сектора у Европи. Пројекат се кроз више фаза реализује од школске 2013/2014. године.

У оквиру пројекта су настала два поменута образовна профила: оператер за израду намештаја и оператер за прераду метала,у оквиру којих се ученици школују по иновативном моделу, у дуалном систему.

Иновативни модел образовања је презентован на великом броју скупова на којима су представници Школе учествовали заједно са представницима Министарства и Привредне коморе Србије.

Током 2015. и 2016. године у школи је средствима пројекта опремљена мултимедијална учионица.

Због великог броја заинтересованих школа да се упознају са начином рада Техничке школе, у оквиру пројекта су организоване обуке за 10 школа из Србије које су укључене у сарадњи са Министарством. Током два дана у  марту 2018. године реализоване су обуке за школе уз присуство представника Завода за унапређивање образовања и васпитања, Града Ужица, Школске управе у Ужицу, Привредне коморе Србије и др.

Школа је, такође, у оквиру пројектних активности, 25. маја 2018. године организовала међународни округли сто коме су присуствовали привредници – представници 32 компаније, представници школа из Немачке и Словеније, Министарства, Школске управе, Града и др. на коме се разговарало о изазовима дуалног образовања и посебно се могла чути реч привредника.

У периоду 2017-2019. године у школи је реализован пројекат „Виртуелне праксе у области стручног образовања и обука” (VIVET), чији је носилац била „Београдска отворена школа“ из Београда, непрофитна, образовна организација грађанског друштва. Техничка школа из Ужица била је партнер у овом пројекту заједно са Универзитетом у Падови из Италије и Агенцијом INTERPROJECTS из Бугарске. Циљ пројекта је да развије и промовише модел за виртуелне праксе у области стручног образовања и обука. Пројекат је финансиран кроз Еразмус+ програм КА2 – Стратешка партнерства у области стручног образовања и обука. Активности на пројекту су успешно реализоване у периоду од 01.09.2017. до 30.04.2019. године и презентоване на Конференцији 10. априла 2019. године.

Школске 2017/2018. године били смо укључени у пројекат примене електронског дневника, а од школске 2018/2019. године у школи се евиденција води искључиво у електронском дневнику.

Током школске 2018/2019. године, Школа је, на основу уговора потписаног са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, била домаћин и организатор сусрета и обука за школе из подручја рада електротехника. Током дванаест дана, у школи је, у четири групе, организована размена искустава и примера добре праксе „Учимо заједно да нам школе буду боље“ уз присуство преко 60 наставника из 22 школе из Србије, у сарадњи са Заједницом електротехничких школа.

Школа је препознатљива и по коришћењу савремених информационо-комуникационих технологија. Запослени у школи користе обједињени систем комуникације на Мајкрософтовој Office 365 платформи за образовне установе од 2013. године. Наша школа је, захваљујући седмогодишњем искуству у коришћењу Офис 365 система за дигитализацију школских процеса, веома брзо организовала наставу на даљину у марту 2020. године. Ученицима су додељени налози за приступ електронској платформи и они су у апликацији Тимс имали организовану онлајн наставу. Уз примену свих стручних упутстава и епидемиолошких мера, ученици су успешно завршили школску 2019/2020. годину.