Техничар информационих технологија

Информационе технологије су технологије за модерну садашњост и блиску будућност које помажу производњу, манипулацију, складиштење, комуникацију и дистрибуцију информација до корисника. Tехничари информационих технологија су експерти милтифункционалних вештина, веома цењени и тражени на тржишту рада, како код нас тако и у свету.

У току четворогодишњег школовања електротехничар информационих технологија оспособљава се за:
• Постављање и одржавање оперативног система рачунара
• Креирање, одржавање, ажурирање садржаја и проверу сигурности платформи за Интернет сервисе
• Израду Desktop апликација
• Израду статичких и динамичких веб презентација и веб апликација и њихово имплементирање
• Креирање, моделовање и развијање база података
• Одржавање и проверу сигурности информационих система

Информационе технологије су заступљене у свим областима живота. Све машине, сви пословни процеси, индустрија, забаве, све су то места на којима информационе технологије налазе своју примену, као и банкарски системи, статистички центри и школе. Из тог разлога је будућност техничара информационих технологија осигурана.

МОГУЋНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ ОБРАЗОВАЊА:
ПОСАО – ИТ компаније, све области индустрије и привреде, банке…

ДАЉЕ ОБРАЗОВАЊЕ:
ФАКУЛТЕТ – сви факултети
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – све високе школе – пословне, техничке…

Назив модула/предмета I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 3 3 3 3
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Географија 2
Хемија 2
Ликовна култура 1
Биологија 2
Социологија са правима грађана 3
Физика 2 2
Основе електротехнике 3+1 3+1
Рачунарска графика и мултимедија 2
Програмирање 2 2+2 3 3
Електроника 3+1
Веб дизајн 2
Базе података 1+2 2
Рачунарски системи 1+2
Рачунарске мреже и интернет сервиси 1+2
Веб програмирање 3 3
Заштита информационих система 2
Примењене информационе технологије 6 6
Предузетништво 2
Практична настава 2
Грађанско васпитање/верска настава 1 1 1 1
Изборни предмети према програму огледа 2 2

Tеорија + Вежбе