Техничар за дигиталну графику и интернет обликовање

Ово је ново интердисциплирано занимање које се учи у малом броју школа у Србији. Учимо како да обрадимо графичке садржаје који се користе у информационим технологијама (мобилно рачунарство, компјутерске игре и анимација) и израду мултимедијалних елемената у циљу креирања веб страна.
У колико сте креативни а желите да своју креативност испољите у свету апликација, анимације, веб дизајна и моделујете дигиталне ликове ово је право занимање за Вас.
У прве две године стичете графичка знања, шта су и како се користе графички алати. Сазнаћете како се обрађује текст и слика и како настају графички производи.
У трећој и четвртој години ова знања ћете примењивати у дигиталном свету. Учећи како функционише дигитални свет и како можете да у њему оживите, анимирате и програмирате графику.

Највећи део практичне наставе и стручних предмета одвија се на рачунарима. За потребе новог образовног профила 2020. г.  Техничка школа, у сарадњи са предузећем Први партизан, реконструисала је и опремила кабинет 108м.

МОГУЋНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ ОБРАЗОВАЊА:

ПОСАО – Креативна индустрија

ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ:

СВИ ФАКУЛТЕТИ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Предмети I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 3 3 3 3
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Ликовна култура 1
Географија 2
Физика 2
Биологија 2
Социологија са правима грађана 4
Хемија 2
Графичко обликовање и писмо 2
Технологија дигиталне графике 2 2
Основи програмирања 2
Цртање и сликање 2
Фотографија и филм 1+2
Интернет програмирање 2
Визуелне комуникације 1+2
Технологија Интернет обликовања 2 2
Предузетништво 2
Практична настава 5 6 12 12
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1
Изборни предмет према програму образовног профила** 2 2 2

Напомена: * Ученик изборни предмет бира једном у току школовања реализује се као: Теорија или Вежбе

Изборни општеобразовни предмети I II III IV
Музичка култура* 2 2 2
Екологија и заштита животне средине* 2 2 2
Изабрана поглавља математике* 2 2
Историја (одабране теме)* 2 2 2
Физика 2 2 2
Логика са етиком 2 2
Изборни општеобразовни предмети I II III IV
Изборни стручни предмети 2
Графички дизајн 2
Интернет маркетинг 2
Историја модерне уметности 2
Култура комуникација у медијима 2
Естетика 2