Техничар за графичку припрему

Графичка припрема је одувек важила за темељ графичарства, карика без које је немогуће замислити штампарство. Графичка припрема подразумева израду већ постојећег или новог дизајна графичког производа и његово прилагођавање процесу умножавања – штампе. Ученици се оспособљавају за правилну обраду текста и слике у најсавременијим графичким програмима Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign.

Током четворогодишњег школовања кроз теоријску наставу стичу се општа знања о графичким материјалима, графичкој опреми и технологијама, као и стручно знање у технологији графичке припреме. Кроз практичну наставу ученици се обучавају за рад на рачунарима, коришћење оперативног система, интернета, offi ce пакета, учи се слепо куцање. Ученици кроз изборне предмете могу стећи знања из дизајнирања графичких производа, цртања и сликања, фотографије, основа веб дизајна, основа анимације, историје уметности…

ПОСАО – у штампаријама, дизајн-студијима, фото-радњама, дигиталним штампаријама…

ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ: Сви факултети и високе школе струковних студија

Предмети I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Страни језик 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 3 3 3 3
Рачунарство и информатика 2
Историја 2
Ликовна култура 1
Хемија 2
Географија 2
Биологија 2
Социологија са правом грађана 2
Техничко цртање са нацртном геометријом 2
Физика 2
Основи графичке технике 2 2
Технологија графичке припреме 3 3 3 2
Основи електротехнике и електронике 2
Графичко обликовање и писмо 3
Технологија графичког материјала 2 2
Технологија израде штампарске форме 2 2
Предузетништво 2
Практична настава 5 5 10 11
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1
Изборни предмет према програму образовног профила** 2 2 2