Техничар за контролу у металургији

Уколико сте заитересовани за запослење у једној од ваљаоница одмах по завршетку средње школе, или сте расположени да наставите школовање ваш прави избор биће: ТЕХНИЧАР ЗА КОНТРОЛУ У МЕТАЛУРГИЈИ
У току четворогодишњег школовања, техничар за контролу у металургији стиче потребна знања и вештине везане за:
· контролу сировина, процеса и производа у металургији;
· опслуживање машина, апарата и уређаја у процесу контроле;
· физичка, хемијска, механичка и технолошка испитивања метала и легура;
· овладавање методама за испитивање структуре метала и легура
· мерење и контрола парамeтара контроле метaлуршких процеса;
· праћење и вођење технолошке документације за контролу сировина, процеса и производа
Металургија је наука која се бави поступцима за добијање и прераду метала и легура, као и поступцима за њихово испитивање и контролу.

Техничар за контролу у металургији је образовни профил који нисмо уписивали више од 10 година. Одељење броји 30 ученика.
За уписивање овог образовног профила добили смо сагласност наших социјалних партнера Ваљаонице бакра Севојно и ИМПОЛ СЕВАЛА из Севојна. Велики број бивших ученика овог образовног профила је запослен у неком од ова два привредна друштва као техничари на одговарајућим радним местима или као дипломирани инжењери металургије на различитим позицијама.

МОГУЋНОСТИ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНОГ ОБРАЗОВАЊА
ПОСАО – мала и велика предузећа која се баве процесима добијања и прераде метала у течном и чврстом агрегатном стању… Овај образовни профил омогућава запослење у механичким и металографским лабораторијама, као и у процесној контроли. (ИМПОЛ Севал Севојно, ВБС Севојно…)
Могући наставак образовања:
ФАКУЛТЕТИ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ