Техничар за обликовање графичких производа

Четворогодишње занимање.
Вежбе и практична настава обавља се у групама. Кроз практичан рад ученици се баве цртањем, сликањем и компјутерском графиком.
Техничар за обликовање графичких производа на основу захтева клијента дизајнира графичке производе попут визит карти, календара, постера, брошура, разних других штампаних рекламних материјала, али и новина, часописа, књига итд.

Ово занимање пружа знање за рад у креативној индустрији, па је акценат на креативности и осећају за лепо.

Ради индивидуално и тимски, претежно за рачунаром.

ПОСАО
Техничар за обликовање графичких производа може радити у штампаријама, фирмама, електронским медијима.., или самостално.

Могући наставак образовања: Више школе и факултети које образују графичке дизајнере, индустријске дизајнере, фотографе, мултимедијалне уметнике, веб дизајнере, сликаре… Сви факултети и више школе

Предмети I II III IV
Српски језик и књижевност 3 3 3 3
Eнглески језик 2 2 2 2
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 2 2 2 2
Рачунарство и информатика 2      
Историја 2      
Музичка култура 1      
Физика 2      
Хемија 2      
Географија   2    
Биологија   2    
Социологија са правима грађана       2
Техничко цртање са нацртном геометријом 2      
Основи графичке технике 2 2    
Обликовање графичких производа 2 1 2 2
Историја уметности са теоријом форме 2 2 2  
Писмо   2    
Технологија графичког материјала   2 2  
Фотографија   2    
Психологија     2  
Уметност и визуелно опажање       1
Естетика       1
Предузетништво       2
Практична настава 5 5 12 12
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ        
Грађанско васпитање / Верска настава 1 1 1 1
Изборни предмет према програму
образовног профила
  2 2 2