У школској 2021-2022.г. у овај образовни профил уписује се 30 ученика

У току свог четворогодишњег школовања ученици стичу знања из области роботике као мултидисциплинарне научне области. До знања и вештина долазе кроз изучавање теорије из области роботике система, мехатронских компоненти и вештачке интелигенције као и кроз њихову примену у реалном окружењу.
Oвај образовни профил омогућава ученицима да у потпуности:

 • упознају функционалну структуру робота и међусобну повезаност елемената структуре у целину
 • упознају пренос кретања и оптерећења механизама робота током послуживања производних система
 • савладају управљање роботима током рада стичу основна знања о програмирању рада робота за одређене технолошке процесе. Ученици кроз вежбе науче да програмирају најједноставнијег робота, да раде са додатним конпонентама (сензорима, камерама…) и, што је најважније, упознају се са могућностима укључивања таквих робота у аутоматизовану производну линију, тј. обучени су да опслужују ЦНЦ машине.

Ученици по завршеној школи нису везани само за индустрију, него и за друге привредне и ванприведне делатности:

 • Фармацију
 • Медицину
 • Текстилну индустрију…

Настава је очигледна и спроводи се уз примену савремених наставних средстава и учила у посебно опремњеним кабинетима ,тако да ученици по завршетку овог школовања бивају оспособљени за практичан рад и примену свега што су кроз школовање научили.

Одаберите роботику ако:

 • сматрате да сте посебниби сте одабрали да упишете Техничку гимназију, али она, нажалост, још увек не постоји у нашој земљи
 • истовремено сте талентовани за технику и природне науке
 • умете да логички мислите и закључујете
 • се не стидите да признате да волите да учите
 • волите да стимулишете своју интелигенцију новим изазовима
 • желите да Вам Ваши професори посвете посебну пажњу
 • разумете шта су нове технологије
 • схватате да је будућност већ дошла и да је, у техници, цела ослоњена на роботику и потпуну аутоматизацију
 • желите рад на најсавременијој опреми

ПОСАО

Нове технологије (CNC опрема)

ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ:

ФАКУЛТЕТ – машински, елетротехнички,
информатички, економски, менаџмент….
ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Предмети I II III IV
Српски језик и књижевност 2 2 2 2
Страни језик 2 2 2 2
Социологија 2
Филозофија 2
Историја 2 2
Музичка уметност 1
Ликовна култура 1
Физичко васпитање 2 2 2 2
Математика 5 5 5 5
Рачунарство и информатика 3
Нумеричка математика 2
Географија 2
Физика 2+1 2+1
Хемија 2
Биологија 2
Устав и право грађана 1
Логика 1
Програмирање и програмски језици 2 2
Машински материјали 2
Техничка механика са механизмима 2 3 2
Техничко цртање са компјутерском графиком 2
Машински елементи 2 2
Технолошки поступци 1+2
Технологија обраде 3
Електротехника 2
Електроника и микропроцесори * 2+18*
Флексибилни производни системи * 2+2+42* 4+3+30*
Хидраулика и пнуматика 2+1
Конструисање 3
Роботи 3+2+30*
Практична настава 60* 90*

* – часови који се реализују у блоку