САТНИЦА ЗВОЊЕЊА

Ред. бр. часа Прва смена
1 7,30-8,15
2 8,20-9,05
Велики одмор
3 9,30-10,15
4 10,20-11,05
5 11,15-12,00
6 12,05-12,50
7 12,55-13,40
Ред. бр. часа Друга смена
1 13,45-14,30
2 14,35-15,20
  Велики одмор
3 15,40-16,25
4 16,30-17,15
5 17,25-18,10
6 18,15-19,00
7 19,05-19,50

Подела одељења по сменама

НЕПАРНА СМЕНA
1M1 1Е1 3М1 3Е1
1M2 1Е2 3М2 3Е2
1M3 1Е3 3М3 3Е3
ПАРНА СМЕНA
2M1 2Е1 4М1 1МГ
2M2 2Е2 4М2 2МГ
2M3 2Е3 4Е1 3МГ
4Е2
4Е3

Промена смена

Прво полугодиште 1. септембар 2.октобар 1. новембар 4. децембар
1. смена непарна парна непарна парна
2. смена парна непарна парна непарна
Друго полугодиште 22. јануар 5. фебруар 4. март 1. април 7. мај 3. јун
1. смена непарна парна непарна парна непарна парна
2. смена парна непарна парна непарна парна непарна