Учесници конкурса подносе школи следећа документа:

Пријаву за упис;
Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;
Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци);
Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за образовни профил за који конкуришу.

За упис у гимназије и образовне профиле за које то није предвиђено није потребно подносити потврду о испуњавању здравствених услова.