ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА СУ:
– За којима постоји реална потреба привреде за запошљавањем, односно, за која су се компаније обраћале Националној служби за запошљавање.
– Не школују се у дужем временском периоду.
– Не постоје кадрови на евиденцији незапослених лица.

 

Ове школске године уписујемо следећа дефицитарна занимања:

  • ЛИВАЦ   – трогодишње занимање, уписује се 15 ученика
  • ВАЉАОНИЧАР  – трогодишње занимање, уписује се 15 ученика
  • ОПЕРАТЕР ЗА ИЗРАДУ НАМЕШТАЈА – трогодишње занимање, уписује се 30 ученика

Више информација можете наћи на страни за ово занимање.