Учесници конкурса подносе школи следећа документа:

-Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу (купује се у књижари)
-Сведочанство о завршеној основној школи
-Сведочанства последња три разреда основне школе
-Уверење о положеном завршном испиту
-Лекарско уверење за упис у средњу школу
-Дипломе о освојеним наградама