Учесници конкурса подносе школи следећа документа:

  • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу (купује се у књижари)
  • Сведочанство о завршеној основној школи
  • Сведочанства последња три разреда основне школе
  • Уверење о положеном завршном испиту
  • Лекарско уверење за упис у средњу школу
  • Дипломе о освојеним наградама