ДОКУМЕНТА

Статут Техничке школе
Информатор о раду Техничке школе
Финансијски план за 2021. годину
Финансијски план за 2020. годину
Финансијски извештај за 2019. годину
Биланс прихода и расхода за 2020. год

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА

Критеријуми оцењивања – машинство