Годишњи план рада за 2021-2022. год

ДОКУМЕНТА

Статут Техничке школе

Информатор о раду Техничке школе

Финансијски план за 2021. годину

Финансијски план за 2020. годину

Финансијски план за 2019. годину

Биланс прихода и расхода за 2020. год

Извештај о финансијском пословању за 2020. годину

Одлука о усвајању Извештаја о финансијском пословању за 2020. год.

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊA

Критеријуми оцењивања – машинство

Критеријуми оцењивања – електротехника

Критеријуми оцењивања – металургија, графичарство и обрада дрвета

Критеријуми оцењивања – практична настава

Критеријуми оцењивања – математика и информатика

Критеријуми оцењивања – српски језик и књижевност

Критеријуми оцењивања – енглески језик

Критеријуми оцењивања – физичко васпитање

Критеријуми оцењивања – друштвене науке

Критеријуми оцењивања – природне науке