Статут Техничке школе

Информатор о раду Техничке школе

Финансијски план за 2021. годину

Финансијски план за 2020. годину

Финансијски извештај за 2019. годину

Биланс прихода и расхода за 2020.год_

Извештај о финанс.пословању за 2020.годину

Одлука о усвајању Извештаја о финанс.пословању за 2020.год_

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА

Критеријуми оцењивања – машинство

Критеријуми оцењивања – електротехника

Критеријуми оцењивања – металургија, графичарство и обрада дрвета

Критеријуми оцењивања – практична настава

Критеријуми оцењивања – матемаика и информатика

Критеријуми оцењивања – српски језик и књижевност

Критеријуми оцењивања – енглески језик

Критеријуми оцењивања – физичко васпитање

Критеријуми оцењивања – друштвене науке

Критеријуми оцењивања – природне науке