ДОКУМЕНТА

2022 План управљања ризицима

План јавних набавки за 2023

Финансијски план за 2021. годину

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊA

Критеријуми оцењивања – машинство

Критеријуми оцењивања – електротехника

Критеријуми оцењивања – металургија, графичарство и обрада дрвета

Критеријуми оцењивања – практична настава

Критеријуми оцењивања – математика и информатика

Критеријуми оцењивања – српски језик и књижевност

Критеријуми оцењивања – енглески језик

Критеријуми оцењивања – физичко васпитање

Критеријуми оцењивања – друштвене науке

Критеријуми оцењивања – природне науке