Виртуелне учионице за реализацију наставе на даљину налазе се на школској Microsoft Office 365 for Education платформи којој се приступа преко линка http://www.office.com/ – апликација Teams.

Техничка школа у Ужицу је, од априла месеца 2013. године, корисник Microsoft Office 365 for Education услуге која је бесплатна за школе.

Запослени и ученици су регистровани за коришћење најновијих сервиса за едукацију, умрежавање и сарадњу у облаку.

Овај интегрисани информациони систем пружа велики број услуга које унапређују комуникацију и сарадњу, омогућавају да се школски процеси одвијају у оптималним условима и да се осавремени наставни процес.

Пријавите се:

Линкови за запослене:

E nastavnička kancelarija
Planovi nastavnika
Zapisi
Obrasci