• 02 Upis

Матурски за 2021-2022. годину

10. фебруара 2022.|Коментари су искључени на Матурски за 2021-2022. годину

ТЕМЕ ЗА МАТУРСКИ ПРАКТИЧАН РАД,ПИТАЊА ЗА УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТАИ ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ за 2021-2022. школску годину: Подручје рада: МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ Образовни профил: Приручник за полагање завршног испита - ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ  теме Подручје рада: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА    Подручје рада: ГЕОЛОГИЈА, РУДАРСТВО И МЕТАЛУРГИЈА Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА РЕЦИКЛАЖУ - ЛИСТА РАДНИХ ЗАДАТАКА Подручје рада: ЕЛЕКТРОТЕХНИКАПриручник за полагање матурског испита - Електротехничар информационих технологијаПриручник за полагање матурског испита - Електротехничар телекомуникацијаПриручник за полагање матурског испита - Техничар мехатронике Подручје рада: ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА Образовни профил: Приручник за полагање завршног испита - Оператер за израду намештаја Теме ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СЕ ВАНРЕДНО ШКОЛУЈУ  Образовни профил:  ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ Дозвољени прибор Погледај више