САТНИЦА ЗВОЊЕЊА

Ред. бр. часа Прва смена
1 7,30-8,15
2 8,20-9,05
Велики одмор
3 9,30-10,15
4 10,20-11,05
5 11,15-12,00
6 12,05-12,50
7 12,55-13,40
Ред. бр. часа Друга смена
1 13,45-14,30
2 14,35-15,20
  Велики одмор
3 15,40-16,25
4 16,30-17,15
5 17,25-18,10
6 18,15-19,00
7 19,05-19,50

Подела одељења по сменама

НЕПАРНА СМЕНA
1M1 1Е1 3М1 3Е1
1M2 1Е2 3М2 3Е2
1M3 1Е3 3М3 3Е3
ПАРНА СМЕНA
2M1 2Е1 4М1 1МГ
2M2 2Е2 4М2 2МГ
2M3 2Е3 4Е1 3МГ
4Е2
4Е3

Промена смена

Прво полугодиште 1. септембар 3.октобар 31. октобар 5. децембар
1. смена непарна парна непарна парна
2. смена парна непарна парна непарна
Друго полугодиште 16. јануар 30. јануар 27. фебруар 3. април 3. мај 5. јун
1. смена непарна парна непарна парна непарна парна
2. смена парна непарна парна непарна парна непарна

ТЕРМИНИ У КОЈИМА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ОБАВЉАЈУ ИНДИВИДУАЛНЕ РАЗГОВОРЕ СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2023-2024. ГОДИНИ

Одељење Одељењски старешина Непарна смена: Парна смена:
IM1 Драгана Луковић Понедељак
17:25 – 18:10
Понедељак
9:30 – 10:15
IM2 Марина Јевремовић Раковић Понедељак
12:00 – 12:50
Понедељак
17:30 – 18:15
IM3 Весна Зечевић Уторак
10:15 – 10:45 / 15:30 – 16:00
Четвртак
10:00 – 10:30 / 15:30 – 16:00
IE1 Весна Ћубић Уторак
9:30 – 10:15
Уторак
17:25 – 18:10
IE2 Ивана Матијевић Четвртак
12:55 – 13:40
Четвртак
13:45 – 14:30
IE3 Сања Селаковић Среда
13:00 – 13:30
Среда
13:45 – 14:30
Александра Поповић Четвртак
8:20 – 9:00
Четвртак
18:15 – 19:00
Зоран Јоксимовић 10:30 – 11:00 16:30 – 17:00
Ана Анђић Четвртак
17:25 – 18:10
Четвртак
12:05 – 12:50
IIIM1 Ивана Марјановић 10:20 – 11:05 16:30 – 17:15
IIIM2 Соња Шопаловић Четвртак
11:05 – 11:50
Четвртак
15:40 -16:25
IIIM3 Мирко Аћимовић Петак
10:00
Петак
10:00
IIIЕ1 Сандра Јокић Среда
8:20 – 9:05
Среда
18:15 – 19:00
IIIЕ2 Ђорђе Марковић Понедељак
13:45 – 14:30
Понедељак
12:55 – 13:40
IIIЕ3 Драгана Попадић Понедељак
13:45 – 14:30
Понедељак
12:55 – 13:40
IIIТ Марина Јелисијевић Уторак
17:25 – 18:10
Уторак
9:30 – 10:15
IIIГ Ана Петровић Уторак
9:05 – 9:50
Уторак
17:25 – 18:10
IIIД Рада Марковић Среда
13:40 – 14:00
Среда
14:30 – 15:00
Одељење Одељењски старешина Непарна смена: Парна смена:
IIM1 Весна Владисављевић Среда
15:40 – 16:35
Среда
11:15 – 12:00
IIM2 Перса Андрић Уторак
13:50 – 14:30
Петак
8:30 – 10:15
IIM3 Зорица Ђурић Уторак
12:05 – 12:50
Уторак
16:30 – 17:15
IIE1 Гордана Недић Понедељак
15:40 – 16:25
Понедељак
16:15 – 12:00
IIE2 Радомир Тошић Понедељак
16:30 -17:15
Уторак
13:05 – 14:30
IIE3 Небојша Зарић Среда
17:25 – 18:10
Среда
9:30 – 10:15
IIГ Ана Радановић Уторак
12:05 – 12:50
Парна смена:
Уторак
14:35 – 15:20
IIД Марија Милићевић Четвртак
14:35 – 15:20
Петак
16:30 – 17:15
IIТ Ивана Јочић Уторак
12:05 – 12:50
Уторак
14:35 – 15:20
IVM1 Мирјана Скоковић Уторак
16:30 – 17:15
Уторак
10:20 – 11:05
IVM2 Милован Вилотијевић Понедељак
14:35 – 15:20
Понедељак
15:40 – 16:25
IVЕ1 Братислав Стаменковић Четвртак
18:15 – 19:00
Четвртак
8:20 – 9:05
IVЕ2 Ивана Аџић Среда
18:15
Понедељак
19:00
IVЕ3 Јасна Станишић Понедељак
19:05 – 19:50
Среда
18:15 – 19:00
IVГ Јелена Јокић Среда
13:45 – 14:30
Среда
12:55 – 13:40
Љиљана Зекић Четвртак
18:15 – 19:00
Четвртак
8:20 – 9:05
IМГ Ружица Страњаковић Петак
13:00 – 14:00
Петак
13:00 – 14:00
IIМГ Маријана Симовић Алексић Петак
13:00 – 14:00
Петак
13:00 – 14:00
IIIМГ Марија Цупара Уторак
9:30 – 10:15
Уторак
15:40 -16:25