САТНИЦА ЗВОЊЕЊА

Ред. бр. часа Прва смена
1 7,30-8,15
2 8,20-9,05
Велики одмор
3 9,30-10,15
4 10,20-11,05
5 11,15-12,00
6 12,05-12,50
7 12,55-13,40
Ред. бр. часа Друга смена
1 13,45-14,30
2 14,35-15,20
  Велики одмор
3 15,40-16,25
4 16,30-17,15
5 17,25-18,10
6 18,15-19,00
7 19,05-19,50

Подела одељења по сменама

НЕПАРНА СМЕНA
1M1 1Е1 3М1 3Е1
1M2 1Е2 3М2 3Е2
1M3 1Е3 3М3 3Е3
ПАРНА СМЕНA
2M1 2Е1 4М1 1МГ
2M2 2Е2 4М2 2МГ
2M3 2Е3 4Е1 3МГ
4Е2
4Е3

Промена смена

Прво полугодиште 1. септембар 3.октобар 31. октобар 5. децембар
1. смена непарна парна непарна парна
2. смена парна непарна парна непарна
Друго полугодиште 16. јануар 30. јануар 27. фебруар 3. април 3. мај 5. јун
1. смена непарна парна непарна парна непарна парна
2. смена парна непарна парна непарна парна непарна

ТЕРМИНИ У КОЈИМА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ОБАВЉАЈУ ИНДИВИДУАЛНЕ РАЗГОВОРЕ СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2023-2024. ГОДИНИ

Одељење Одељењски старешина
IM1

Драгана Луковић
Непарна смена: Понедељак 17:25 – 18:10
Парна смена: Понедељак 9:30 – 10:15

IM2

Марина Јевремовић Раковић
Непарна смена: Понедељак 12:00 – 12:50
Парна смена: Понедељак 17:30 – 18:15

IM3 Весна Зечевић
Непарна смена: Уторак 10:15 – 10:45 / 15:30 – 16:00 Парна смена: Четвртак 10:00 – 10:30 / 15:30 – 16:00
IE1 Весна Ћубић
Непарна смена: Уторак 9:30 – 10:15
Парна смена: Уторак 17:25 – 18:10
IE2 Ивана Матијевић
Непарна смена: Четвртак 12:55 – 13:40
Парна смена: Четвртак 13:45 – 14:30
IE3 Сања Селаковић
Непарна смена: Среда 13:00 – 13:30
Парна смена: Среда 13:45 – 14:30
Александра Поповић
Непарна смена: Четвртак 8:20 – 9:00
Парна смена: Четвртак 18:15 – 19:00
Зоран Јоксимовић
Непарна смена: 10:30 – 11:00
Парна смена: 16:30 – 17:00
Ана Анђић
Непарна смена: Четвртак 17:25 – 18:10
Парна смена: Четвртак 12:05 – 12:50
IIIM1 Ивана Марјановић
Непарна смена: 10:20 – 11:05
Парна смена: 16:30 – 17:15
IIIM2 Соња Шопаловић
Непарна смена: Четвртак 11:05 – 11:50
Парна смена: Четвртак 15:40 -16:25
IIIM3 Мирко Аћимовић
Непарна смена: Петак 10:00
Парна смена: Петак 10:00
IIIЕ1 Сандра Јокић
Непарна смена: Среда 8:20 – 9:05
Парна смена: Среда 18:15 – 19:00
IIIЕ2 Ђорђе Марковић
Непарна смена: Понедељак 13:45 – 14:30
Парна смена: Понедељак 12:55 – 13:40
IIIЕ3 Драгана Попадић
Непарна смена: Понедељак 13:45 – 14:30
Парна смена: Понедељак 12:55 – 13:40
IIIТ Марина Јелисијевић
Непарна смена: Уторак 17:25 – 18:10
Парна смена: Уторак 9:30 – 10:15
IIIГ Ана Петровић
Непарна смена: Уторак 9:05 – 9:50
Парна смена: Уторак 17:25 – 18:10
IIIД Рада Марковић
Непарна смена: Среда 13:40 – 14:00
Парна смена: Среда 14:30 – 15:00
IIM1 Весна Владисављевић
Непарна смена: Среда 15:40 – 16:35
Парна смена: Среда 11:15 – 12:00
IIM2 Перса Андрић
Непарна смена: Уторак 13:50 – 14:30
Парна смена: Петак 8:30 – 10:15
IIM3 Зорица Ђурић
Непарна смена: Понедељак 5. час
Парна смена: Уторак 11. час
IIЕ1 Гордана Недић
Непарна смена: Понедељак 15:40 – 16:25
Парна смена: Понедељак 11:15 – 12:00
IIЕ2 Радомир Тошић
Непарна смена: Понедељак 16:30 -17:15
Парна смена: Уторак 13:05 – 14:30
IIЕ3 Небојша Зарић
Непарна смена: Среда 17:25 – 18:10
Парна смена: Среда 9:30 – 10:15
IIГ Ана Радановић
Непарна смена: Уторак 12:05 – 12:50
Парна смена: Уторак 14:35 – 15:20
IIД Марија Милићевић
Непарна смена: Четвртак 14:35 – 15:20
Парна смена: Петак 16:30 – 17:15
IIТ Ивана Јочић
Непарна смена: Уторак 12:05 – 12:50
Парна смена: Уторак 14:35 – 15:20
IVM1 Мирјана Скоковић
Непарна смена: Уторак 16:30 – 17:15
Парна смена: Уторак 10:20 – 11:05
IVM2 Милован Вилотијевић
Непарна смена: Понедељак 14:35 – 15:20
Парна смена: Понедељак 15:40 – 16:25
IVЕ1 Братислав Стаменковић
Непарна смена: Четвртак 18:15 – 19:00
Парна смена: Четвртак 8:20 – 9:05
IVЕ2 Ивана Аџић
Непарна смена: Среда 18:15
Парна смена: Понедељак 19:00
IVЕ3 Јасна Станишић
Непарна смена: Понедељак 19:05 – 19:50
Парна смена: Среда 18:15 – 19:00
IVГ Јелена Јокић
Непарна смена: Среда 13:45 – 14:30
Парна смена: Среда 12:55 – 13:40
Љиљана Зекић
Непарна смена: Четвртак 18:15 – 19:00
Парна смена: Четвртак 8:20 – 9:05
IМГ Ружица Страњаковић
Непарна смена Петак 13:00 – 14:00
Парна смена: Петак 13:00 – 14:00
IIМГ Маријана Симовић Алексић
Непарна смена: Петак 13:00 – 14:00
Парна смена: Петак 13:00 – 14:00
IIIМГ Марија Цупара
Непарна смена: Уторак 9:30 – 10:15
Парна смена: Уторак 15:40 -16:25