Техничар електронике и аутоматике

Четворогодишњи образовни профил.

Техничар електронике и аутоматике према новом плану и програму наставе и учења стиче потребна знања из области електронике, аутоматике, рачунарских и комуникацијских технологија и осигурава стечена знања и вештине за којимa је све већа потражња, jeр развој индустрије 4.0 и IOT-a (Internet of things) добијају све већи значај.

Ученик се обучава за :

  • Израду техничке документације једноставних електронских склопова, уређаја и система;
  • Израду електронске шеме и рутирање електронских штампаних плоча за електронске уређаје;
  • Израду и повезивање електронских склопова и уређаја, као и мерно-регулационих електронских система и система управљаних микроконтролером;
  • Монтирање и инсталирање уређаја према техничкој документацији;
  • Тестирање функционалности и контроле квалитета електронских склопова и уређаја;
  • Отклањање кварова заменом резервних делова према дефинисаним стандардима;
  • Надограђује хардвер и софтвер аутоматизованог система…

 

Могућности после завршеног образовања: одржавања мерних инструмената и склопова у индустрији, одржавања електронских сигнално-сигурносних уређаја, одржавања фоно-уређаја и видео студија, за медицинску и лабораторијску опрему, сервиси елетронске опреме и рачунарског хардвера

Даље образовање: ФАКУЛТЕТИ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ