Техничар за металуршке технологије

ТЕХНИЧАР ЗА МЕТАЛУРШКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – четворогодишњи образовни профил

НОВО! Савремени образовни профил настао на иницијативу највећих привредника у Србији!

Техничар за металуршке технологије коришћењем одговарајућих софтверских алата и савремене опреме, применом ИТ-а учествује у планирању и надзору производних процеса у оквиру својих надлежности у оквиру различитих металуршких технологија у екстрактивној и прерађивачкој металургији, металургији праха, термичкој обради и површинској заштити метала и легура. На тај начин осигурава оптималну употребу ресурса и достизање постављених циљева производње.

Оспособљен је за узорковање, припрему узорака и извођење различитих испитивања механичких, физичких и технолошких својстава металних материјала. Такође, његов делокруг послова обухвата и припрему узорака за металографска испитивања. Са специфичним знањем у области анализа и контроле квалитета има кључну улогу у осигуравању доброг квалитета производа.

У току четворогодишњег школовања Техничар за металуршке технологије оспособљава се за:

  • Планирање, припрему и организовање технолошких процеса у металургији;
  • Спровођење технолошких процеса и коришћење опреме, уређаја и софтверских алата;
  • Оптимизацију параметара процеса производње;
  • Извођење лабораторијских испитивања у циљу обезбеђења квалитета сировина, међупроизвода и готових производа.

Данас у свим сферама металуршких технологија постоје међународно верификоване најбоље доступне технологије (BAT – Best Available Technology). Тиме је једнозначно одређен правац развоја и изградње нових, односно, реконструкције постојећих капацитета у металургији. Ова решења су заснована на најсавременијим знањима, која морају бити у основи свих технологија које ће Техничар за металуршке технологије учити. Побољшање квалитета процесне опреме и развој интерактивних или аутоматских модела за вођење металуршких процеса условљавају да овај техничар буде обучен да користи симулационе софтвере и ИТ опрему и захтевају да се овим новим знањима приступи на савремен начин.

Могућности после завршеног образовања: ПОСАО – компаније које се баве добијањем, прерадом, термичком обрадом и површинском заштитом метала и легура, лабораторије за испитивање физичких, механичких, технолошких и структурних својства метала и легура…

Даље образовање: ФАКУЛТЕТИ И ВИСОКЕ ШКОЛЕ