Техничка школа је настала из потребе за школовањем кадрова за привреду и јавне службе и 2010. године прославила је свој педесетогодишњи јубилеј. Школа је почела са радом 1. септембра 1960. годинe, а настава је почела 26. септембра 1960. године у четири одељења и то, у машинском одсеку 74 ученика и електро одсеку 72 ученика. Већ наредне, 1961. године, уведена су 2 нова одсека: металуршки и грађевински.

Данас наставу у школи изводи 96 наставника. У школи има око 800 ученика у четворогодишњим и трогодишњим образовним профилима. Ученици велики део вежби и практичне наставе реализују на најсавременијој опреми.

Подручја рада:

  1. Машинство и обрада метала
  2. Електротехника
  3. Геологија, рударство и металургија
  4. Хемија, неметали и графичарство
  5. Шумарство и обрада дрвета

Школа пружа могућност преквалификације, доквалификације, специјалистичког образовања.

У току школовања ученици се оспособљавају за коришћење најсавременијих програмских пакета: Visual Basic, C+, MS Windows, MS Office (Word, Exel, Access, Power Point…), Pro Desktop, Pro Engineer Wildfire. Ученицима и професорима све време је омогућен приступ интернету.