Школа

Мисија и визија школе дефинисане Развојним планом за период 2016-2021. године:

Мисија:

Ми смо савремена школа која је учешћем у великом броју пројеката и применом информационо-комуникационих технологија постала синоним за висок степен квалитета образовања. Имамо велико искуство на увођењу нове образовне понуде у сарадњи са социјалним партнерима. Желимо да охрабримо ученике и родитеље да нам се придруже у заједничким напорима и да са нама поделе радост успеха.

Визија:

Квалитетна школа по мери ученика и окружења у којој сви уче и напредују.