Техничка школа је изабрана да учествује у ПИСА 2018 испитивању. ПИСА је међународни програм процене ученичких постигнућа (Programme for International Student Assessment). ПИСА истраживање прикупља податке о образовној пракси у земљама учесницама и мери постигнуће ученика из области читања, науке, математике и општих компетенција, а испитивањем су обухваћени ученици рођени 2002. године. Тестирање је обављено у понедељак 14.5.2018. године и у њему је учествовало 53 ученика наше школе.