„Шаховски надреализам 3“ – пројекат за младе који је подржао Град Ужице

Основни циљ пројекта „Шаховски надреализам 3“ је промоција шаха пружањем могућности организованог, усмереног и континуираног бављења шахом и вишестрано развијање личности (логичког мишљења, комбинаторике, имагинативности, маште и креативности, интуиције, упорности и истрајности, самопоуздања, емоционалне стабилности, способности планирања и доношења одлука) код младих Града Ужица.

Водећа организација: Медицинска Школа Ужице

Партнери у пројекту:

1.Техничка школа Ужице

2. Дом за децу и омладину „Петар Радовановић“

3. Унија Ужичких Средњошколаца

4. РЦУ

5. Унија Студената Ужица

6. Шаховски клуб „Слануша“

7. ГКЦ

Реализацију пројектних активности можете пратитити на сајту „Шаховски надреализам 3“, на линку