Успех и резултат једне установе се везује за добар руководећи кадар. Пример доброг педагошког радника и руководиоца је Драган Туцаковић, директор Техничке школе, који је међу првима у држави добио лиценцу за професионалног директора. Ова лиценца прописана је од стране Министарства просвете Републике Србије, а у складу је са новим системом образовања. Да би директор једне школе добио прилику да полаже испист за лиценцу неопходно је да рад директора и школе буду оцењени највишом оценом, што је Техничка школа на челу са директором Драганом Туцаковићем остварила.

Успешан рад директора и Техничке школе препоручен је као пример добре праксе Министарству просвете и Влади Републике Србије.