Бука је најчешћи облик загађења човекове средине, било да се ради о животној или радној околини. Обележавање овог дана део је кампање коју је 1996. године покренуо Центар за слух и комуникацију (CHC) и чији је циљ да подигне свест о ефектима буке на добробит и здравље људи.

„Доћи ће дан када ће бука постати један од великих непријатеља човека, тако да ћемо се борити против ње као некада против куге и колере“ речи су чувеног лекара и проналазача, Роберта Коха, који је још у 19. веку наслутио данашњи проблем човечанства са буком.

По дефиницији, бука је свака непожељна или непријатна звучна појава која неким својим квалитетима може да утиче на психичко и физичко осећање човека.

У зависности од интензитета и времена трајања, бука може мање или више озбиљно да угрози здравље људи. Штетни ефекти буке могу бити аудитивни (на чуло слуха) и екстрааудитивни (на остале органе и органске системе).

У свету 466 милиона људи пати од оштећења слуха. Мерна јединица за јачину звука су децибели (dB) и дуготрајна изложеност звуку већем од 70 dB може нашкодити слуху.

У реализацији активности учествовали су чланови биолошко-еколошке секције. Аутор плаката поводом Међународног дана буке је Михајло Џида, ученик 2г одељења.