Писмене провера знања – други класификациони период