Током новембра у нашој школи реализоване су активност предвиђене пројектом „Поштуј младост, поштуј живот“. Овај заједнички пројекат Министарства здравља и Министарства просвете у нашој школи реализовао је тим стручњака (психијатара и психолога нашег града). Стручњаци су реализовали предавања за све ученике првих, других и трећих разреда. Теме су биле осмишљене тако да одговоре на узразне карактеристике и спецфичности узраста. Са ученицима првих разреда разговарало се на тему алкохолизма, наркоманије, са ученицима других и трећих разреда на тему наркоманије. Са ученицима првих и других разреда методологија рада заснивала се на дискусији и презентацији видео материјала, док се са ученицима трећих разреда разговарало и дискутовало у складу са специфичностима узраста, интересовањима, приближавању пунолетству и новим изазовима али и другачијој одговорности. Јако је битно је да је Тим који је реализовао активности чинио то на крајње професионалан и стручан начин, што је допринело томе да ученици нису хтели да изађу на крају трибине.

Погледај вест и на сајту Града